USTVARJALCI KONFERENCE

URŠKA SLAPŠAK in URŠKA ŠRAJ

Za vsebino letošnje konference skrbita obe Urški – prva deluje pri nas kot koordinator področja poklicnega izobraževanja in ekipe, ki dela na E+ projektih tega dela programa. Druga Urška pa je skrbnik šolskega področja in njegove ekipe programa E+.

Obe odlikuje neusahljiva želja po odkrivanju novega znanja, ki sta ga s to konferenco želeli ovrednotiti in širiti z drugimi ter ga na ta način plemenititi.

 

NEŽA PAJNIČ

je vodja programa Erasmus+ za področje izobraževanja, usposabljanja in športa v Sloveniji. Poleg tega, da vodi ekipo ljudi, ki zavzeto koordinira program, skrbi za kakovost, strokovnost in srčnost.

Na njen edinstven način, poln kreativnosti in inovativnosti je vodila pogovor z izbranimi sogovorniki okrogle mize.

ALENKA FLANDER

je direktorica CMEPIUS-a že drugi mandat. Vedno pripravljena deliti znanje in ideje, sodeluje pri nastajanju vsebin programa konference. S svojo povezanostjo in vpletenostjo v mednarodnem okolju, je tudi tokrat prispevala svoja vedenja in izkušnje s področja, ki ga naslavlja letošnja konferenca.

SLAVKO GABER

Dr. Slavko Gaber je s svojim znanjem, rahločutnostjo, sposobnostjo sodelovanja, mednarodno vpetostjo vodil celoten proces prenove vzgojno-izobraževalnega sistema že v devetdesetih letih. Na letošnji konferenci je izpostavil vlogo vrtcev in šol v globalnem svetu ter osvetlil pomen razvoja socialnega in kulturnega kapitala.

PETRA BEVEK

je vodja sektorja, ki na CMEPIUS-u na različne načine podpira program Erasmus+. Tokrat je v vlogi moderatorice dogodka udeležence varno popeljala skozi program konference.

LINA BOBOVNIK in MARJA MEDVED

Lina je na CMEPIUS-u organizatorica dogodkov. V letih njenega dela v tej vlogi je svoje znanje in veščine izpopolnila in dovršila do te mere, da so naši dogodki tehnično in organizacijsko zelo na visokem nivoju.

Marja je skrbela za spletno stran konference in njeno promocijo na FB CMEPIUS. Vsebinam dodaja osebno in srčno noto in jih približa bralcu oz. udeležencu.


MODERATORJI TEMATSKIH SKLOPOV

URŠKA SLAPŠAK in ALEN KRAŠEVEC

Urška in Alen bosta moderirala tematski sklop z naslovom KULTURNA DEDIŠČINA. Poudarek tega sklopa bo na krepitvi kulturnega kapitala in doprinos projektov k prepoznavnosti Slovenije doma in v tujini. Pri tem jima bodo v podporo izkušnje mednarodnih projektov Gimnazije Tolmin in Ljudske univerze Ormož.

 

 

ANA STANOVNIK PERČIČ in ROBERT MARINŠEK

Ana in Robert bosta vodila tematski sklop, ki nosi naslov SOSED SOSEDU. Tu bo v ospredju povezovanje z občinami, domovi za ostarele, podjetji in ostalimi akterji z namenom krepitve socialnega kapitala. S konkretnimi izkušnjami se jima bosta pridružili Osnovna šola Šenčur in Šolski center Srečka Kosovela Sežana.

 

MARUŠA BAJT in BORUT KORADA

Maruša in Borut bosta skrbela za tematski sklop z naslovom ZDRAV DUH V ZDRAVEM OKOLJU. Skupaj z Biotehniškim centrom Naklo in Ljudsko univerzo Rogaška Slatina bosta naslavljala vsebine za vse, ki vas zanima ekologija, zdravje posameznika in zdravje v najširšem možnem smislu.

Ste na arhivski strani. Vrnite se na aktualno spletno stran konference