VALORIZACIJSKA KONFERENCA

Od Nice do potice

S pomočjo mednarodnih aktivnosti krepimo socialni
in kulturni kapital vseh sodelujočih

Valorizacijska konferenca CMEPIUS je naš najpomembnejši letni dogodek. Odkar skrbimo za programe EU, je konferenca postala naša stalnica. Z njo želimo ovrednotiti in širiti rezultate številnih primerov dobre prakse ter projektov na področju mednarodnega sodelovanja, s katerimi slovenske izobraževalne institucije bogatijo in spreminjajo naš izobraževalni prostor. Konferenca predstavlja prostor, v katerem si znanje in izkušnje delimo, širimo in plemenitimo. Udeleženci konference dobijo nove ideje za svoje delo v mednarodnem okolju, navežejo poznanstva z domačimi in tujimi kolegi in se vrnejo domov motivirani, s svežimi idejami za svoje delo.

Letošnjo valorizacijsko smo združili skupaj z nacionalno eTwinning konferenco – KONFeT in na ta način plemenitili valorizacijsko z metodami, izkušnjami in inovacijami, ki nastajajo v mednarodnih spletnih projektih.

23. 5. 2019

Brdo pri Kranju

Letošnja konferenca je bila posvečena vplivu projektov na lokalno okolje, medsebojnem povezovanju, občutku pripadnosti, smiselnosti svoje vloge na področju, kjer živimo in delujemo. Naš namen je bil prepoznati doprinos programa Erasmus+ tudi med tistimi akterji, ki niso direktni pogodbeniki/prijavitelji ter na drugi strani krepiti vlogo institucij formalnega in neformalnega izobraževanja kot središče lokalne skupnosti.

Govorili smo o sodelovanju med različnimi akterji v okolju, tako izobraževalnimi institucijami, kot nevladnimi organizacijami, podjetji, občinami in drugimi. Kot po navadi smo delili primere dobrih obstoječih praks in obenem nudili prostor za ustvarjanje novih povezav, projektov in sodelovanja.

 

 

VEČ

Vsako leto je konferenca namenjena določeni tematiki, ki je tesno povezana z mednarodnim sodelovanjem, projekti in mobilnostjo.

Na CMEPIUS-u smo izbrali 3 pomembna področja, za katera vemo, da se spreminjajo prav zaradi vpetosti posameznika in institucije v mednarodno okolje. Izpostavljamo profesionalni razvoj izobraževalcev na vseh nivojih, od vrtca do ljudskih univerz. Druga pomembna tematika je razvoj in krepitev medkulturnih kompetenc slehernega posameznika, kar je za delovanje današnji družbi ključnega pomena. Tretje področje pa je kakovost izobraževanja, h kateri pomembno prispevajo tudi mednarodni projekti.

Navedena tri področja smiselno povezujemo s tremi identificiranimi nivoji učinkov, in sicer na posameznika, vključenega v mednarodni projekt, na institucijo, ki je nosilec ali partner projekta, ter širši vpliv na okolje. Slednje se je navezovalo na tematiko letošnje konference.

Ste na arhivski strani. Vrnite se na aktualno spletno stran konference