VALORIZACIJSKA KONFERENCA

Pripovedujemo zgodbe

Valorizacijska konferenca CMEPIUS je eden izmed vidnejših in pomembnejših letnih dogodkov našega zavoda. Odkar skrbimo za programe EU, je konferenca postala naša stalnica. Z njo želimo pokazati rezultate številnih primerov dobre prakse ter projektov na področju mednarodnega sodelovanja, s katerimi slovenske izobraževalne institucije bogatijo in spreminjajo naš izobraževalni prostor. Predstavlja prostor, v katerem si znanje in izkušnje delimo, širimo in plemenitimo. Udeleženci konference dobijo nove ideje za svoje delo v mednarodnem okolju, navežejo poznanstva z domačimi in tujimi kolegi in se vrnejo domov motivirani, s svežimi idejami za svoje delo.

11. 10. 2018

Grand hotel Union,
Ljubljana

Vsako leto je konferenca namenjena določeni tematiki, ki je tesno povezana z mednarodnim sodelovanjem, projekti in mobilnostjo.

Na CMEPIUS-u smo izbrali 3 pomembne tematike, področja, za katera vemo, da se spreminjajo prav zaradi vpetosti posameznika in institucije v mednarodno okolje. Izpostavljamo strokovni razvoj izobraževalcev na vseh nivojih, od vrtca do ljudskih univerz. Druga pomembna tematika je razvoj in krepitev medkulturnih kompetenc slehernega posameznika, kar je za delovanje današnji družbi ključnega pomena. Tretje področje pa je kakovost izobraževanja, h kateri pomembno prispevajo tudi mednarodni projekti.

Navedena tri področja smiselno povezujemo s tremi identificiranimi nivoji učinkov, in sicer na posameznika, vključenega v mednarodni projekt, na institucijo, ki je nosilec ali partner projekta, ter širši vpliv na okolje, sektor, včasih celo sistem.

VEČ

Letošnja konferenca je bila posebna. Oktobra, ravno v času izvedbe konference, smo obeležili tudi 15 let CMEPIUS-a kot samostojnega javnega zavoda. Zato smo letos, bolj kot kadarkoli prej, dali glas, vlogo in prostor našim deležnikom, projektom, s katerimi že 15 let pletemo skupno zgodbo internacionalizacije izobraževanja. Skupaj smo predstavili zgodbe, ki pričajo o strokovnem in osebnem razvoju učitelja (pri tem mislimo na vlogo učitelja v najširšem smislu, in sicer od vzgojitelja, do izobraževalca odraslih) ter izobraževalnih institucij skozi mednarodne projekte, sodelovanja, partnerstva, mobilnosti.

Izsledke, misli in glavne poudarke okrogle mize in tematskih sklopov, smo strnili v kratkih povzetkih pod zavihkom Tematski sklopi.

Ste na arhivski strani. Vrnite se na aktualno spletno stran konference