PROGRAM

PREDVIDENI PROGRAM KONFERENCE Brdo pri Kranju, 23.5.2019

8:30 - 9:30

Registracija

9:30 - 9:50

Nepedagoška dodana vrednost mednarodnega sodelovanja

 

dr. Alenka Flander, direktorica CMEPIUS-a

9:50 - 10:30

Socialni in kulturni kapital

 

dr. Slavko Gaber, izredni profesor za področje sociologije vzgoje

10:30 - 10:45

Smeh je pol zdravja

10:45 - 11:15

Odmor s kavo

11:15 - 12:30

Tematski sklopi

 

 

 

1. Zdrav duh v zdravem okolju

2. Sosed sosedu

3. Kulturna dediščina

12:30 - 13:45

Okrogla miza z zaključki

 

Tatjana Ažman, Šola za ravnatelje

Bernarda Božnar, BC Naklo

Ana Kozina, Pedagoški inštitut

Maja Prešeren, ŠC Srečko Kosovel Sežana

Mateja Todorovski, OŠ Dobje

 

Jan Konečnik, Turizem Ljubljana

Moderira: Neža Pajnič, vodja programa Erasmus+

14:00

Kosilo z druženjem

23. 5. 2019

Brdo pri Kranju

Ste na arhivski strani. Vrnite se na aktualno spletno stran konference