TEMATSKI SKLOPI

 

Tokrat smo zaključke tematskih sklopov naše valorizacijske konference povzeli na malo drugačen, vizualni, slikovit način.

 

Socialni in kulturni kapital posameznika je bogastvo, ki izvira iz sodelovanja in vpetosti v socialne vezi in mreže. Povečuje občutek pripadnosti, zaupanja in solidarnosti ter omogoča razvoj posameznika in skupnosti.
Glavna značilnost socialnega kapitala so pozitivni odnosi. Pomembni sta tako količina kot tudi kakovost socialnih stikov, ki jih vzpostavlja posameznik v okolju, v katerem živi in dela, se pravi, v družini, v šoli, med vrstniki in v širši skupnosti.
Višji je otrokov socialni kapital, bolj se čuti povezanega s skupnostjo, večji je njegov občutek blagostanja in večja je verjetnost, da bo v šoli uspešen ter bo v njej vztrajal.

Kulturni kapital vključuje demografske značilnosti in zdravje posameznika: vrednote, tradicijo, vzgojo in omiko, jezik, znanje, veščine, poznavanje pravil in motivacijo pa tudi posedovanje knjig, slik ali oblačil. Najpogosteje ga merijo s stopnjo izobrazbe. Bourdieu (1997 v Fulcher in Scott 2011, 314) z opredelitvijo kulturnega kapitala opozarja na pomembno korelacijo med posameznikovim družbenim razredom, kulturo in izobraževanjem.

Vsi trije tematski sklopi – Zdrav duh v zdravem okolju, Kulturna dediščina in Sosed sosedu, bodo naslavljali vsebine socialnega in kulturnega kapitala. Rdeča nit vseh je sodelovanje, povezovanje v okolju in osvetlitev učinkov projektov mednarodnega sodelovanja tudi na deležnike, ki neposredno niso nosilci projektov ali partnerji.

Vsak tematski sklop bo predstavljen v obliki Teachmeet, v želji, da je aktiven prav vsak udeleženec, na svoj način. Metoda prijaha iz eTwinning programa spletnega sodelovanja in projektov. V vsakem tematskem sklopu bo zastopan tudi ta del, saj letošnjo valorizacijsko konferenco združujemo z nacionalno konferenco eTwinning – KONFeT.

Mi bomo skupaj z izbranimi projekti poskrbeli za vzdušje, neformalno in sproščeno okolje, ki bo omogočalo vsakemu, da deli svoje vedenje in ustvarja prostor za nove ideje.

Gradiva, ki so nas vodila pri ustvarjanju vsebine tematskih sklopov, so naslednja:

Zbornik primerov dobrih praks na temo socialnega in kulturnega kapitala (Z roko v roki)

Študija o učinkih programa Erasmus+ na slovensko gospodarstvo

Članek – Žuraj, Zupanc Grom: Sodelovanje z okoljem

Raziskava –  Socialni in kulturni kapital v šolah,vrtcih in njihovih okoljih (Ažman in Gradišnik)

Poročilo – evalvacija projekta Krepitev socialnega in kulturnega kapitala (Šola za ravnatelje)

 

 

 

23. 5. 2019

Brdo pri Kranju

Ste na arhivski strani. Vrnite se na aktualno spletno stran konference