USTVARJALCI KONFERENCE

URŠKA SLAPŠAK

Za vsebino letošnje konference je primarno skrbela Urška, ki deluje pri nas kot nosilec področja poklicnega  in strokovnega izobraževanja (kamor sodi tudi pobuda ECVET).

Njen prispevek je bila predstavitev dosežkov in rezultatov mednarodnega sodelovanja na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

 

PIKA NEŽA PAJNIČ

Kot vodja programa Erasmus+ za področje izobraževanja, usposabljanja in športa v Sloveniji, vodi ekipo ljudi, ki zavzeto koordinira program, skrbi za kakovost, strokovnost in srčnost.

Njena letošnja vloga na konferenci se je dotikala predstavitve okvirov  programa, ki bo nasledil Erasmus+.

ALENKA FLANDER

Kot direktorica CMEPIUS-a je na tokratni spletni konferenci vsem prisotnim predstavila naših zadnjih 7 let, pri čemer se je osredotočila na sam razvoj Centra, na strokovne vsebine, ki smo jih razvijali in na učinke ter rezultate programa Erasmus+.

URŠKA ŠRAJ

Urška je nosilka šolskega področja in koordinatorka ekipe Erasmus+, ki deluje na tem področju (kamor sodi tudi eTwinning). Njen prispevek je bil namenjen predstavitvi učinkov in rezultatov na področju do-univerzitetnega izobraževanja v času programa Erasmus+ ter smernic za naprej.

ANA STANOVNIK PERČIČ

Ana je nosilka področja izobraževanja odraslih (kamor sodi tudi EPALE)  in na letošnji konferenci je predstavila glavne dosežke mednarodnega sodelovanja v okviru E+ s tega področja ter smer, v katero bodo aktivnosti usmerjene v prihodnje.

BOŽIDAR GRIGIĆ

Božidar je nosilec področja terciarnega izobraževanja in koordinira ekipo, ki skrbi za ta del Erasmus+, skupaj z ostalimi programi in pobudami terciarnega izobraževanja kot so EURAXESS, CEEPUS, bilateralne štipendije in Study in Slovenia.

Njegov prispevek na tokratni konferenci je bil posvečen dosežkom in rezultatom na tem področju ter pogledu naprej.


VSEBINSKA IN TEHNIČNA PODPORA

MODERATORKA KONFERENCE

Tanja Taštanoska, nekoč naša sodelavka, prihaja iz MIZŠ, konkretno iz enote za Eurydice, s katero se tudi mi tesno povezujemo in sodelujemo. Tokrat je prevzela vlogo moderatorke dogodka.

MODERATORKI CHAT-a

Urša Bajželj in Maja Peharc sta skrbeli za debato, ki je potekala vzporedno s predstavitvami ter na ta način vzdrževali interaktivni duh konference.

 

TEHNIČNA PODPORA

Maja Abramič in Robert Marinšek sta ekipa, ki je skrbela, da je tokratna spletna konferenca potekala brez tehničnih težav.

 

KOMUNIKACIJSKA PODPORA

Petra Bevek in Marja Medved sta bili zadolženi, da je konferenca čim bolj vidna, da so bila njena glavna sporočila dobro predana ter promovirana in da so bile vsebine na njeni posebni spletni strani ažurne, kakovostne in informativne.