TEMATSKI SKLOPI

Letošnja konferenca bo posebna in temu primerni bodo tudi tematski sklopi. Tokrat bodo tematike predstavljala posamezna področja izobraževanja in sicer do-univerzitetno (kjer bodo zajeti vrtci, osnovne šole ter splošne in poklicne srednje šole), terciarno izobraževanje in izobraževanje odraslih. Vsak izmed nosilcev področja izobraževanja bo predstavil glavne dosežke, učinke in rezultate določenega izobraževalnega sektorja v zadnjih 7 letih generacije Erasmus+ programa.

Poseben tematski sklop bo namenjen predstavitvi dosežkov CMEPIUS v dobi Erasmus+ ter uresničevanja naše vizije, vrednot in poslanstva. Spletna konferenca se bo zaključila s pogledom naprej, kjer bo v zaključnem sklopu podan oris novega programa, ki prihaja v letu 2021.